Wat zeggen studies en wetenschappers over alfa liponzuur versus R+ alfa liponzuur

"Lipoic acid sold in a health food store is a syntheticmixture, a racemic mixture. And R[+]- is
the natural form and S[-]- is an unnatural one ... And in our hands R[+]- works and S[-]- doesn't."
Dr. Bruce Ames, in Strategies for Engineered Negligible Senescence.

"R[+]-LA [that is, R(+)-lipoic acid], and not a racemic mixture of R[+]-and S[-]- LA, should be considered a choice for therapeutic applications."
Dr. Lester Packer and colleagues, in Free Radical Biology and Medicine.

"Recent preclinical data suggest that the natural enantiomer [R-(1)-a-lipoic acid] of rac-a-lipoic acid is responsible for the metabolic action of a-lipoic acid. The non-natural enantiomer [S-(2)-a-lipoic acid] even has opposite effects. It downregulates glucose-transporter or increases hyperinsulineamia."
Free Radical Biology & Medicine, Vol. 27, Nos. 3/4, pp. 309–314, 1999

"Acute treatment with R-lipoic acid increased
insulin-mediated glucose transport by 64%, whereas the S form showed no significant effect. Chronic R-lipoic acid administration reduced plasma insulin and free fatty acids, whereas S-lipoic acid increased insulin and had no effect on plasma free fatty acids." Nutrition 2001;17:888–895.

  Nieuw; lees hier en hier uitgebreide en goed samengestelde artikelen uit 2011 en 2008 over de werking en voordelen van R+ alfa liponzuur.
 

Home Afvallen Diabetes Wat is R+ alfa liponzuur Kwaliteit en puurheid Studies Contact


Klik hier voor de farmacologische informatie

R+ alfa liponzuur en diabetes

Type II diabetes is wereldwijd een epidemie aan het worden. Diabetes kan een reeks gezondheidsproblemen veroorzaken waarvan diabetische neuropathie één van de ergste is.

Diabetische neuropathie wordt veroorzaakt door oxidatieve stress, glycering (ook wel bekend als advanced glycation end products - AGE), polyol pathway flux en proteïne kinase C activatie. De voorgenoemde oorzaken zijn allemaal het gevolg van een slechte opname van glucose en insulineresistentie.

De gevolgen van diabetische neuropathie zijn: blindheid, zenuw schade, erectie problemen, myocardiale ischemie en ulceratie (voornamelijk van de voeten), wat tot amputatie kan leiden.

R+ alfa liponzuur is effectief in het verlagen van de bloedsuikerspiegels, verminderen van plasma insulineniveuas en verbeteren van insulinegevoeligheid. Pure R+ alfa liponzuur is velen malen effectiever dan de racemische (gemengde) vorm van alfa liponzuur. Deze vorm wordt, tenzij anders vermeld, meestal gebruikt in alfa liponzuur supplementen.

De gemengde vorm oftewel reguliere alfa liponzuur kan de geclaimde beloftes niet waar maken omdat het de onnatuurlijke S- stereo-isomeer bevat. De verhouding tussen de S- en R+ stereo-isomeren in reguliere alfa liponzuur is 50/50.

De S- stereo-isomeer is een onnatuurlijk bijproduct welke ontstaat tijdens het productieproces. De S- stereo-isomeer blokt de opname van de actieve R+ stereo-isomeer1 en verhoogt de uitscheiding van beide stereo-isomeren 2,3.

Dit betekent dat regulier alfa liponzuur, ook al bestaat de helft uit de R+ stereo-isomeer lagere plasma-concentraties van de R+ stereo-isomeer bezorgt en dat de activiteit ervan in veel weefsels wordt geblokkeerd door de S- stereo-isomeer.

Onderzoek heeft aangetoond dat in verschillende weefsels de R+ stereo-isomeer 7 tot 20 keer zo effectief is als de S- stereo-isomeer. Een S- stereo-isomeer dosis is 20 malen hoger dan een R+ stereo-isomeer dosis is tevens nog steeds minder effectief4. De 20 maal hogere effectiviteit is vastgesteld in oculair lensweefsel, wat aangeeft dat R+ alfa liponzuur vele malen effectiever is in het behandelen van retinopatie bij diabetici.

Ook bij het effect op het verlagen van de bloedsuikerspiegel werkt de S- stereo-isomeer tegen de R+ stereo-isomeer5. Deze vinding wordt ondersteund door ervaringen uit de praktijk maar, ook door een één op één vergelijking tussen de R+ stereo-isomeer en de gemengde vorm van alfa liponzuur in dierlijke modellen6.

Alfa liponzuur werkt effectief in het behandelen van neuropatie bij diabetici7 met een totale regressie van de aandoening in 20% van de gevallen8. De gebruikte dosis van 600mg per dag van de van gemengde alfa liponzuur vorm staat ongeveer gelijk aan 100-150mg van de actieve R+ stereo-isomeer. De gemengde vorm is tevens met significant hogere doseringen minder effectief in het verlagen van de bloedsuikerspiegel en het vermindert de plasma-insulineconcentraties niet zoals de R+ stereo-isomeer dat wel doet9.

Alfa liponzuur of het nu R+, S- of de gemengde vorm betreft vereist extra supplementatie met biotine vanwege het effect op biotine-afhankelijke carboxylasen10.

1. Biochem Biophys Res Commun. 1996 Apr 16;221(2):422-9, Stereospecific effects of R-lipoic acid on buthionine sulfoximine-induced cataract formation.
2. Eur J Pharm Sci. 1999 Apr;8(1):57-65, Dose-proportionality of oral thioctic acid--coincidence of assessments via pooled plasma and individual data.
3. Am J Physiol. 1997 Jul;273(1 Pt 1):E185-91, Differential effects of lipoic acid stereoisomers on glucose metabolism in insulin-resistant skeletal muscle.
4. J Mol Cell Cardiol. 1995 Sep;27(9):1895-903, Dose/response curves of lipoic acid R-and S-forms in the working rat heart during reoxygenation:superiority of the R-enantiomer in enhancement of aortic flow.
5. Biochem Pharmacol. 1995 Aug 25;50(5):637-46, Interaction of alpha-lipoic acid enantiomers and homologues with the enzyme components of the mammalian pyruvate dehydrogenase complex.
6. Am J Physiol. 1997 Jul;273(1 Pt 1):E185-91, Differential effects of lipoic acid stereoisomers on glucose metabolism in insulin-resistant skeletal muscle.
7. Int J Clin Pract. 2005 Jun;59(6):645-50, Treatment for diabetic mononeuropathy with alpha-lipoic acid.
8. Rom J Intern Med. 1999 Jul-Sep;37(3):297-306, Effects of 3-month treatment with the antioxidant alpha-lipoic acid in diabetic peripheral neuropathy.
9. Am J Physiol. 1997 Jul;273(1 Pt 1):E185-91, Differential effects of lipoic acid stereoisomers on glucose metabolism in insulin-resistant skeletal muscle.
10. J Nutr. 1997 Sep;127(9):1776-81, Lipoic acid reduces the activities of biotin-dependent carboxylases.

 


Niet alle alfa liponzuur producten zijn hetzelfde; hoe de kwaliteit de werking beïnvloed.

Als alfa liponzuur geproduceerd worden bestaat het eindresultaat niet uit een pure stof waarin maar één molecuul te vinden is. Het eindresultaat is na de productie is altijd een mix van twee moleculen. Dit staat ook wel bekend als de racemische vorm van alfa liponzuur.

Deze racemische vorm heeft een 50/50 samenstelling van twee moleculen. De moleculen oftewel stereo-isomeren zijn exacte spiegelbeelden van elkaar maar zijn beide chemisch gezien uniek en hebben dus beide een andere werking.

Het kost veel tijd, geld en moeite om deze racemische mix te zuiveren zodat er maar één molecuul overblijft. Om de prijs van de alfa liponzuur grondstof te drukken, laten de meeste producenten dit dan ook na. De meeste commercieel verkrijgbare alfa liponzuur producten bestaan dan ook uit deze racemische vorm.

Uit wetenschappelijk onderzoek kunnen we concluderen dat de twee alfa liponzuur moleculen ieder een eigen werking hebben. De twee moleculen waaruit de racemische alfa liponzuur bestaat zijn de R+ alfa liponzuur molecuul en de S- alfa liponzuur molecuul. Deze moleculen worden ook stereo-isomeren genoemd.

Regulier verkrijgbare alfa liponzuur bestaat dus voor 50% uit de R+ (natuurlijk) en voor 50% uit de S-(onnatuurlijk) stereo-isomeer. De R+ stereo-isomeer is de vorm van liponzuur die van nature in planten, dieren en het lichaam voorkomt.Deze vorm is verantwoordelijk voor de goede effecten van alfa liponzuur en bevat een aantal unieke eigenschappen.

De S- stereo-isomeer komt in tegenstelling tot de R+ stereo-isomeer niet voor in de natuur. S-alfa liponzuur is een synthetisch bijproduct welke ontstaat tijdens de productie van alfa liponzuur. Het grote nadeel is dat de S- vorm de meest belangrijke eigenschappen van de R+ vorm teniet doen en daarmee dus ook de werking wegneemt.

Doordat de stereo-isomeren heel erg op elkaar lijken kan de S- stereo-isomeer de R+ stereo-isomeer vervangen op de plaatsen in het lichaam waar het zijn werk doet, maar zonder de positieve effecten van de R+ stereo-isomeer. Je zou dit kunnen vergelijken met een sleutel die in een ander slot past maar het slot niet kan openen omdat er toch kleine maar essentiële verschillen zijn.

Tenzij het anders staat aangeven bevat het alfa liponzuur product die je nu gebruikt de racemische vorm. Dit is dus niet alleen een product met een lage kwaliteit maar zelfs een product die de goede werking van zichzelf blokkeert!

Het supplementeren met racemische oftewel de regulier verkrijgbare alfa liponzuur is dus niet de meest effectieve en verstandige manier om alfa liponzuur binnen te krijgen. Als consument kunt u het beste kiezen voor een pure R+ alfa liponzuur product met toegevoegde biotine.

Bij het gebruik van alle vormen van alfa liponzuur is het namelijk belangrijk om extra te supplementeren met biotine. Alfa liponzuur kan de opname en de werking van biotine in cellen blokkeren. Om te voorkomen dat er een tekort aan biotine ontstaat is het dus verstandig om extra biotine te nemen. Een ratio van 750mcg biotine per 100mg R+ alfa liponzuur is een gepaste dosering.

R+ alfa liponzuur wordt aangeraden door doktoren, specialisten en therapeuten. In de onderstaande boeken wordt R+ alfa liponzuur zelfs aangeraden door de welbekende auteurs Dr. Bernstein en Jack Challem.


 

Copyright © www.alfaliponzuur.nl 2009

E-mail: info@alfaliponzuur.nl